Solutionarea reclamatiilor

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor
Reclamatia poate fi formulate atat de catre expeditor cat si de catre destinatar.
Reclamatia poate fi trimisa prin intermediul postei electronice (e-mail: contact@rpdcurier.ro) ori prin alt mijloc care asigura transmiterea exacta si completa a reclamatiei, la adresele de contact ale societatii subscrise mentionate in preambul.
Reclamatia va fi redactata obligatoriu in scris si va cuprinde urmatoarele date:
1. Datele de contact complete si corecte ale expeditorului (in cazul in care acestea sunt cunoscute);
2. Datele de contact complete si corecte ale destinatarului (in cazul in care acestea sunt cunoscute);
3. Data la care a fost prezentata trimiterea postala;
4. Tipul serviciului ales;
5. Mentiuni suplimentare cu privire la trimiterea postala, daca este cazul
6. Scurta descriere a incidentului care face obiectul prezentei reclamatii;
Reclamatia completa comunicata catre RPD Curier SRL va fi de indata inregistrata in Registrul de sesizari si reclamatii, comunicandu-se persoanei care a formulat contestatia numarul de inregistrare, prin orice mijloc care asigura trasmiterea acestuia.
Termenul in care se poate formula reclamatia este de 6 luni si se calculeaz? de la data depunerii trimiterii postale. Toate reclamatiile primite dupa expirarea termenului prevazut mai sus nu vor fi luate in considerare.
Toate reclamatiile vor fi solutionate de catre Directorul General al RPD Curier S.R.L., pe baza probelor puse la dispozitie de catre personalul societatii, persoana care a formulat reclamatia sau orice alta persoana interesata. Orice mijloc de proba este acceptat in solutionarea reclamatiilor si nici o dovada utila nu va fi exclusa.
Termenul de solutionare a reclamatiei este de 30 de zile de la primirea reclamatiei (15 zile pentru persoane fizice conform O.G. 21/1992), rezultatul solutionarii fiind comunicat imediat persoanei care a formulat reclamatia.
In cazul in care reclamatiile sunt gasite intemeiate se va proceda la rambursari sau/si compensari, potrivit raspunderii contractuale a RPD Curier SRL., platile urmand a se efectua catre persoana prejudiciata care a formulat reclamatia, în numerar sau prin virament in contul indicat de catre aceasta, in termen de cel mult 30 de zile de la solu?ionarea reclama?iei.
In cazul in care reclamatia adresata catre subscrisa nu a fost solutionata in mod sadisfacator, sau nu s-a raspuns in termenul prevazut , utilizatorul in cauza poate inainta in termen de un an de la data depunerii trimiteri postale , o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii proceduriii de plangere prealabile sau o cerere de chemare in judecata instantelor competente in materie, inroducerea cererii de chemare in judecata nefiind conditionata de indeplinirea procedurii plangerii la autoritatea de reglementare competenta.

Articole similare